OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket fattar beslut om förseningsavgift finns det en bestämmelse som anger inom vilken tidsfrist ett sådant beslut ska meddelas (52 kap. 2 § SFL). Läs om detta under Förvaltningsrätt & förfarande.

Referenser inom förseningsavgift