När Skatteverket fattar beslut om förseningsavgift finns det en bestämmelse som anger inom vilken tidsfrist ett sådant beslut ska meddelas (52 kap. 2 § SFL). Läs om detta under Förvaltningsrätt & förfarande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förseningsavgift