OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning undantas från skatteplikt. Undantaget gäller även tjänster som reparation och underhåll, uthyrning och befraktning av sådana luftfartyg. Försäljning och uthyrning av delar, tillbehör och utrustning till sådana luftfartyg samt tjänster avseende dessa omfattas också av undantaget.