OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2023.

Inom massmedieområdet finns det flera undantag från skatteplikt för mervärdesskatt. Tabellerna nedan innehåller en sammanställning av dessa med länkar till närmare beskrivning av undantagen.

Periodiska publikationer: medlemsblad och personaltidningar

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML, kvalificerat undantag

Omsättning när den tillhandahålls

  • utan ersättning
  • mot ersättning till utgivaren
  • mot ersättning till en medlem eller anställd.

Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att tillhandahållas på något av dessa sätt.

Undantaget gäller oavsett vem som är utgivare.

3 kap. 13 §

3 kap. 17 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

3 kap. 19 §

första stycket 1

Nej

Omsättning som avser

  • framställning av publikationerna
  • distribution av upplagan
  • kringtjänster.

Tjänsterna måste tillhandahållas direkt till utgivaren.

3 kap. 19 §

första stycket 2

Ja

Läs mer om undantagen för medlemsblad och personaltidningar.

Periodiska publikationer: organisationstidskrifter

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML, kvalificerat undantag

Omsättning och införsel

3 kap. 14 §

3 kap. 17 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

3 kap. 19 § första stycket 1

Nej

Omsättning som avser

  • framställning av publikationerna
  • distribution av upplagan
  • kringtjänster.

Tjänsterna måste tillhandahållas direkt till utgivaren.

3 kap. 19 § första stycket 2

Ja

Läs mer om undantagen för organisationstidskrifter.

Program och kataloger

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML, kvalificerat undantag

Omsättning för egen verksamhet som i övrigt inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11–13 §§ ML

3 kap. 18 §

Nej

Införande av annonser

3 kap. 19 § andra stycket

Nej

Läs mer om undantagen för program och kataloger.

Radio och tv

Undantagna transaktioner

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML, kvalificerat undantag

Omsättning i verksamhet för produktion och sändning av radio- och tv-program

Verksamheten måste finansieras huvudsakligen genom statsanslag.

3 kap. 20 §

Nej

Läs mer om undantagen för radio och tv