OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut eller ska återbetalas om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften. Skatteverket får fatta beslutet självmant eller efter en ansökan av den skattskyldiga (18 § LTS). Läs mer om befrielse från skatt och tilläggsavgift. Transportstyrelsen ansvarar för att trängselskatten eller tilläggsavgiften betalas tillbaka i enlighet med Skatteverkets beslut (4 § FTS).

Transportstyrelsen ansvarar även för att återbetalning i övriga situationer sker i enlighet med Skatteverkets beslut (2 § LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2004:987) om trängselskatt [1]
  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2]