OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om överklagandetider för förvaltningsrätts- och kammarrättsbeslut. Vissa beslut i förvaltningsrätten går inte att överklaga och ibland krävs ett prövningstillstånd i kammarrätten.