OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets brottsdatalag med tillhörande förordning kompletterar brottsdatalagen. Brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till Skatteverkets brottsdatalag. Det innebär att om Skatteverkets brottsdatalag innehåller en bestämmelse som avviker från brottsdatalagen, ska alltså bestämmelserna i Skatteverkets brottsdatalag tillämpas i stället.