OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

All personuppgiftsbehandling som sker i brottsbekämpande syfte behandlas med stöd av brottsdatalagen och lagen om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område med tillhörande förordningar. I den brottsbekämpande verksamheten utför Skatteverket bl.a. självständiga utredningar, bistår åklagaren i förundersökningar och kartlägger brottslig verksamhet.