OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges för förlust på grund av ersättnings- eller återbetalningsskyldighet för medel som den skattskyldige är redovisningsskyldig för i sin tjänst (12 kap. 33 § IL). Avdragsbegränsningen för övriga utgifter om 5 000 kr gäller.

Bestämmelsen gäller t.ex. en kassörs ersättningsskyldighet för avstämningsdifferens i dagskassan. I den mån sådan ersättningsskyldighet förekommer medges avdrag endast i de fall där förlust verkligen uppkommit och då med den verkliga förlusten. Förlusten ska alltså vara konstaterad och inte uppskattad. Om förlusten inte kan styrkas bör den i vart fall kunna göras sannolik genom t.ex. anteckningar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]