OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Avdrag kan medges för kostnader för arbetstillstånd och uppehållstillstånd när det finns ett erbjudande om arbete.

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd får ges till en utlänning som har erbjudits en anställning, om

  • anställningen gör det möjligt för hen att försörja sig, och
  • lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Detta framgår av 6 kap. 2 § i utlänningslagen. Ett arbetstillstånd ska alltså knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete.

Det måste finnas ett erbjudande om arbete i Sverige

Utgifter för att förvärva eller behålla inkomster ska dras av som kostnad (12 kap. 1 § IL). Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

En förutsättning för att få ett arbetstillstånd är att personen har ett erbjudande om arbete från en arbetsgivare i Sverige. Eftersom ett arbetstillstånd kan beviljas först när ett arbete redan finns är förutsättningarna för avdrag uppfyllda.

Detta innebär också att om en arbetsgivare betalar arbetstillståndet så uppkommer ingen skattepliktig förmån för den anställda.

Kostnader för medföljande familjemedlemmars arbetstillstånd är inte avdragsgilla. Om en arbetsgivare betalar tillstånden för familjemedlemmar är detta en skattepliktig förmån för den anställda.

Kostnader för att förlänga arbetstillståndet är inte avdragsgilla

Efter en sammanlagd tillståndstid om två år knyts arbetstillståndet bara till ett visst slag av arbete, och inte längre till en viss arbetsgivare. I ett sådant fall behövs arbetstillståndet för att söka nytt arbete och det är då en privat levnadskostnad.

Kostnaden för ett arbetstillstånd som endast knyts till yrket är därför inte avdragsgill. Om arbetsgivaren betalar en sådan kostnad så är det en skattepliktig förmån för den anställda.

Uppehållstillstånd

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd av olika anledningar. Det är bara kostnaden för uppehållstillstånd för arbetstagare, inklusive gästforskare, som kan vara avdragsgill.

Arbetstagare – det måste finnas ett erbjudande om arbete

En arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver både ha ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. För att kunna få ett uppehållstillstånd gäller, precis som för arbetstillstånd, att personen ska visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Eftersom ett uppehållstillstånd kan beviljas först när ett arbete redan finns är förutsättningarna för avdrag uppfyllda.

Detta innebär också att om en arbetsgivare betalar uppehållstillståndet så uppkommer ingen skattepliktig förmån för den anställda.

Kostnader för medföljande familjemedlemmars uppehållstillstånd är inte avdragsgilla. Om en arbetsgivare betalar tillstånden för familjemedlemmar är detta en skattepliktig förmån för den anställda.

Gästforskare – det måste finnas ett mottagningsavtal

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Den som har fått anställning som gästforskare och är medborgare i ett land utanför EU ska ansöka om uppehållstillstånd.

För att få ett uppehållstillstånd måste man ha ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet) som är godkänd av Vetenskapsrådet.

Eftersom uppehållstillstånd för gästforskare bara kan beviljas när ett mottagningsavtal, och därmed ett arbete, redan finns är förutsättningarna för avdrag enligt 12 kap. 1 § IL uppfyllda. Avdrag kan medges för kostnaden för att skaffa ett uppehållstillstånd.

Detta innebär också att om en arbetsgivare betalar ett uppehållstillstånd för en gästforskare så uppkommer ingen skattepliktig förmån.

Kostnader för medföljande familjemedlemmars uppehållstillstånd är inte avdragsgilla. Om forskarens arbetsgivare betalar tillstånden för familjemedlemmar är detta en skattepliktig förmån för forskaren.

Uppehållstillstånd för andra gäststudier än som anställd gästforskare är en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill.

Kostnader för att förlänga uppehållstillståndet är inte avdragsgilla

Ett förlängt uppehållstillstånd som inte kan knytas till en specifik anställning anses som en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill (9 kap. 2 § IL).

Om arbetsgivaren betalar en sådan kostnad så är det en skattepliktig förmån för den anställda.

Visumkostnader är aldrig avdragsgilla

Kostnader för visum anses alltid vara en privat levnadskostnad eftersom visumkravet inte endast gäller en viss anställning eller ett visst uppdrag. Därmed är kostnaden inte avdragsgill (9 kap. 2 § IL).

Om arbetsgivaren betalar visumkostnaden uppkommer en skattepliktig förmån för den anställda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar