OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Det är inte tillåtet att förvärva ett mellannamn, men en person som redan har ett mellannamn fortsätter att bära det. Mellannamnet kan tas bort eller omvandlas till ett efternamn.

Vad är ett mellannamn?

Enligt 1982 års namnlag (1982:670) kunde en person i vissa situationer förvärva ett mellannamn för att visa samhörighet med en förälder eller en make. Ett mellannamn kan inte föras vidare till ett barn eller till en make. Mellannamnet bärs efter förnamnen och närmast före efternamnet utan bindestreck, d.v.s. mellan de övriga namnen.

Det går inte längre att förvärva ett mellannamn

Den 1 juli 2017 ersattes namnlagen från 1982 med lag (2016:1013) om personnamn, Personnamnlagen (PNL). Personnamnlagen saknar bestämmelser om förvärv av mellannamn. Det är därmed inte längre möjligt att förvärva mellannamn.

I stället finns bestämmelser om förvärv av ett dubbelt efternamn för att visa samhörighet med andra familjemedlemmar.

En person som redan har ett mellannamn har det kvar till dess att hen ansöker hos Skatteverket om att ta bort det eller omvandla det till ett enkelt efternamn eller en del i ett dubbelt efternamn (punkten 9 i övergångsbestämmelserna till PNL).

En ansökan om borttag eller omvandling av mellannamn är avgiftsfri.

Borttag eller omvandling av mellannamn

En person som bär ett mellannamn kan ansöka hos Skatteverket om att det ska tas bort. Personen bär därefter endast sitt efternamn.

En person kan även ansöka om att mellannamnet ska omvandlas till ett enkelt efternamn. Personen bär därefter det tidigare mellannamnet som ett efternamn.

Mellannamnet kan omvandlas till en del i ett dubbelt efternamn. Sökanden anger i vilken ordning namnen ska bäras och om det ska vara bindestreck eller inte mellan namndelarna. Efter ändringen bär personen endast ett dubbelt efternamn som består av två enkla efternamn, d.v.s. det tidigare mellannamnet i kombination med ett enkelt efternamn. Det dubbla efternamnet är därefter personens efternamn.

Det är inte möjligt för en mellannamnsbärare att förvärva ett dubbelt efternamn och samtidigt behålla sitt mellannamn. Skatteverket ska då, utan ansökan, ta bort mellannamnet (punkten 10 i övergångsbestämmelserna till PNL).

När börjar ändringen gälla?

Om ett mellannamn tas bort eller omvandlas till ett enkelt efternamn eller till en del i ett dubbelt efternamn, enligt punkten 9 i övergångsbestämmelserna, gäller det från och med dagen för registreringen i folkbokföringsdatabasen (35 § PNL).

Exempel: omvandling av mellannamn till ett enkelt efternamn

Anna Ask Johansson vill ha sitt mellannamn Ask som efternamn. Hennes mellannamn omvandlas till efternamnet Ask. Namnet ersätter efternamnet Johansson som samtidigt tas bort. Efter ändringen bär hon namnet Anna Ask.

Exempel: omvandling av mellannamn till en del i ett dubbelt efternamn

Anna Ask Johansson vill bära ett dubbelt efternamn som innehåller hennes mellannamn Ask i motsvarande kombination med Johansson. Anledningen är att hennes vuxna dotter vill förvärva namnet Ask familjerättsligt (9 § PNL).

Annas mellannamn Ask omvandlas till en del i ett dubbelt efternamn i kombination med Johansson. Efter ändringen bär hon det dubbla efternamnet Ask Johansson. Hennes dotter kan då byta till efternamnet Ask familjerättsligt.

Exempel: borttag av mellannamn vid förvärv av dubbelt efternamn

Anna Ask Johansson vill byta till makens dubbla efternamn Berg Lundén. Ask är Annas mellannamn.

Byte till makens efternamn Berg Lundén kan ske familjerättsligt (12 § PNL). Enligt punkten 10 i övergångsbestämmelserna till PNL kan Anna emellertid inte fortsätta att bära sitt mellannamn Ask tillsammans med det dubbla efternamnet. Skatteverket kommer därför ta bort mellannamnet Ask. Hennes namn är därefter Anna Berg Lundén.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar