OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

I SFL finns olika tidsfrister för att överklaga ett beslut. Ett överklagande ska ha kommit in inom den tid som gäller för den typ av beslut som överklagandet gäller. När ett överklagande kommit in till Skattverket ska en rättidsprövning göras.