OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

I SFL finns olika tidsfrister för att överklaga ett beslut. Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för den typ av beslut som överklagandet gäller. När ett överklagande kommit in ska en rättidsprövning göras.