OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater.

Uppdaterat

Nytt: 2020-06-18

Området har tillkommit med anledning av DAC 6. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.