OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan hindra återbetalning av överskott på skattekontot som behövs för avräkning mot skulder inom ett eller fler skattekonton som samma betalare ansvarar för.

Söker du information om avräkning enligt avräkningslagen?

Avräkning inom ett skattekonto

Skatteverket ska inte återbetala överskott på skattekontot som behövs för avräkning mot betalarens egen skatte- och avgiftsskuld. Skatteverket ska inte heller återbetala belopp som behövs för avräkning mot någon annans skatte- och avgiftsskuld som betalaren ansvarar för (64 kap. 4 § 2 SFL).

Avräkning inom ett skattekonto görs automatiskt i samband med att skattekontot stäms av.

Avräkning mellan olika konton

Det är möjligt att avräkna mellan flera konton som en betalare ansvarar för. Eftersom avräkningen inte fungerar automatiskt mellan flera olika konton behöver Skatteverket kunna hindra (spärra) återbetalning av överskottet på det ena kontot för att kunna genomföra avräkningen.

Utbetalningsspärr som hindrar återbetalning

Skatteverket hindrar återbetalning genom att registrera en utbetalningsspärr på skattekontot. Läs också om avräkning inom och mellan skattekonton.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]