OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om när Skatteverket kan hindra återbetalning av överskott på skattekontot som behövs för avräkning mot skulder inom ett eller fler skattekonton som samma betalare ansvarar för.

Avräkning inom ett konto

Skatteverket ska inte återbetala överskott som behövs för avräkning mot betalarens egen skatteskuld. Skatteverket ska inte heller återbetala belopp som behövs för avräkning mot någon annans skatteskulder som betalaren ansvarar för (64 kap. 4 § 2 SFL).

Avräkning inom ett skattekonto görs automatiskt i samband med att skattekontot stäms av.

Avräkning mellan olika konton

I samband med att SFL kom till så utvidgades möjligheterna att avräkna mellan fler konton som en betalare ansvarar för. Eftersom avräkningen inte fungerar automatiskt mellan två olika konton behöver Skatteverket kunna hindra återbetalning av överskottet på det ena kontot för att kunna genomföra avräkningen.

Spärr som hindrar återbetalning

Skatteverket hindrar återbetalning genom att registrera en spärr på skattekontot manuellt. Läs också om avräkning inom och mellan skattekonton.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]