OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Pension kan betalas ut på grund av en socialförsäkring, en tidigare anställning eller från ett privat pensionssparande. Utbetalningarna kan komma från Sverige eller utlandet. En pension beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs om vilka krav som ställs på en försäkring för att den ska vara en pensionsförsäkring och vad som är ett pensionssparkonto (IPS). Du kan också läsa om pensionssparavdrag för privatpersoner och näringsidkare och de särskilda medgivanden (dispenser) som finns inom pensionsområdet. Läs också om särskild löneskatt på pensionskostnader och arbetsgivares avdragsrätt för pensionskostnader för anställd personal.