OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

För vissa beslut gäller en särskild beslutsordning som innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) innan det fattas. Detta framgår av Skatteverkets arbetsordning samt särskild riktlinje om förankring.

I de fall där en SKB ska ompröva ett beslut när den enskilde har väckt ett ärende gäller i stället bestämmelsen i 66 kap. 5 § SFL.

Uppdaterat