OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En person kan ändra ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn utan att det betraktas som byte till ett annat efternamn.

En ändring av ordningsföljden anses inte som ett byte

Namnen i ett dubbelt efternamn ska bäras i en bestämd ordning. En ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn anses inte som ett byte till ett annat efternamn. Det är fortfarande fråga om samma namn.

Det saknar betydelse hur efternamnet har förvärvats

Bestämmelsen om ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn tillämpas oavsett om efternamnet har förvärvats i familjerättslig eller i administrativ ordning (prop. 2015/16:180 s. 103).

Tillåtna ändringar

Det finns inget hinder mot att göra upprepade byten eller ändringar av efternamn. Det finns inte heller något hinder mot att göra olika ändringar samtidigt, t.ex. att byta ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn och samtidigt lägga till ett bindestreck mellan namnen (prop. 2015/16:180 s. 104).

Ansökan

Ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn kan ändras genom en ansökan hos Skatteverket (13 § andra stycket 3 PNL). Ansökan är avgiftsfri.

Ansökan om ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn kungörs inte, eftersom ansökan inte avser byte av efternamn (41 § PNL).

Samtycke i vissa fall vid ändring av barns efternamn

Vid byte av ett barns efternamn krävs ibland samtycke av den andra föräldern om denne inte är vårdnadshavare (34 § första stycket PNL). Eftersom en ändring av ordningsföljden inte är ett byte till ett annat efternamn krävs i dessa fall inget samtycke.

Däremot måste samtycke i normalfallet lämnas av ett barn som har fyllt 12 år (46 § första stycket PNL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1] [2]