OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En person kan ändra ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn utan att det betraktas som byte till ett annat efternamn.

En ändring av ordningsföljden räknas inte som ett byte

Namnen i ett dubbelt efternamn ska bäras i en bestämd ordning. En ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn anses inte som byte till ett annat efternamn. Det är fortfarande fråga om samma namn.

Bestämmelsen om ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn tillämpas oavsett om efternamnet har förvärvats i familjerättslig eller i administrativ ordning.

Ansökan

Ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn kan ändras genom en ansökan hos Skatteverket (13 § andra stycket 3 PNL). Ansökan är avgiftsfri och det finns inget hinder för upprepade ändringar.

Ansökan om ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn kungörs inte, eftersom ansökan inte avser byte av efternamn (jfr 41 § PNL).

Samtycke vid ändring av barns efternamn

Vid byte av ett barns efternamn krävs ibland samtycke av den andra föräldern om denne inte är vårdnadshavare (34 § första stycket PNL). Men eftersom en ändring av ordningsföljden inte är ett byte till ett annat efternamn krävs inget samtycke. Däremot måste samtycke lämnas av ett barn som fyllt 12 år (46 § första stycket PNL).

Nytt: 2017-07-04

Sidan har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar