OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Denna sida innehåller kortfattad information om folkbokföringsbrottet och Skatteverkets skyldighet att göra brottsanmälan. Under rubrikerna nedan finns länkar till avsnitt med mer utförlig information.

Folkbokföringsbrott

För att någon ska kunna dömas för folkbokföringsbrott 42 § FOL krävs att följande förutsättningar är uppfyllda.

  • Personen ska ha lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ FOL.
  • Personens agerande ska ha inneburit fara i bevishänseende.
  • Personen ska ha begått gärningen med uppsåt.

Läs mer om folkbokföringsbrottet under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Folkbokföringsbrott.

Anmälningsskyldighet

Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott till polis eller åklagare. I vissa fall får anmälan i stället göras till Skatteverkets skattebrottsenhet.

Läs mer om anmälningsskyldigheten under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Anmälningsskyldigheter > Brottsanmälan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]