OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

För 2020 ska energiskatt på el betalas med 35,3 öre per förbrukad kilowattimme el.

Bestämmelser om skattebelopp finns i 11 kap. 3 § LSE. Det skattebelopp som anges i 11 kap. 3 § första stycket LSE avser 2019 och har räknats om enligt andra stycket samma paragraf.

Regeringen har fastställt det omräknade skattebelopp som ska tas ut för 2020 med stöd av 11 kap. 3 § tredje stycket LSE. 

Skattebeloppet för 2020 framgår av 1 § förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020.

El som framställs på visst sätt är delvis skattebefriad och el som förbrukas för vissa ändamål är helt eller delvis skattebefriad. Sådan skattebefrielse uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020 [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt