OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag ska inte göras om det kan antas att den sammanlagda ersättningen till mottagaren under kalenderåret inte kommer att uppgå till 1 000 kr (10 kap. 4 § 2 SFL). Regeln innebär att om en arbetsgivare under året betalar ut 900 kr till en mottagare och inte planerar fler utbetalningar ska skatteavdrag inte göras. Om sedan arbetsgivaren senare samma år ändå betalar ut ytterligare 500 kr till samma person inträder skyldigheten att göra skatteavdrag. Observera dock att underlaget för skatteavdraget då blir de sist utbetalade 500 kr. Hänsyn ska alltså inte tas till att belopp tidigare betalats ut utan skatteavdrag. Skatteavdrag ska göras i samband med utbetalningen (10 kap. 2 § stycke 2 SFL.). Det finns därför ingen skyldighet att göra något ytterligare skatteavdrag för den tidigare utbetalningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]