OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag ska inte göras om det kan antas att den ersättning för arbete som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret inte uppgår till 1 000 kr (10 kap. 4 § 2 SFL). Regeln innebär att om en arbetsgivare under året betalar ut 900 kr till en mottagare och inte planerar fler utbetalningar ska skatteavdrag inte göras. Om sedan arbetsgivaren senare samma år ändå betalar ut ytterligare 500 kr till samma person inträder skyldigheten att göra skatteavdrag. Observera dock att underlaget för skatteavdraget då blir de sist utbetalade 500 kr. Hänsyn ska alltså inte tas till att belopp tidigare betalats ut utan skatteavdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]