OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är den utfärdande myndigheten enligt lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Såväl lagen som den kompletterande förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige saknar särskilda regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av IDL och IdF (37–39 §§ FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]