OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om vad en fusion och fission av företag är samt vilka beskattnings­regler som kan komma att tillämpas, dels för de företag som är inblandade i själva ombildningen, dels för delägare i det företag som övertas genom fusionen eller fissionen.

Uppdaterat

Nytt: 2020-07-01

De tidigare avsnitten om fusioner och fissioner har slagits samman och sidorna har skrivits om för att bli tydligare och utförligare. Bearbetningen beror inte på någon regelförändring.