OBS: Detta är utgåva 2021.1. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket kan i vissa fall rätta eller ändra ett samordningsnummer och tilldela ett nytt samordningsnummer. Skatteverket har även möjlighet att upphäva ett beslut om tilldelning av samordningsnummer.

Skatteverket beslutar om ändring

Skatteverket beslutar om rättelse eller ändring av ett samordningsnummer om det finns skäl för det. Ett nytt samordningsnummer tilldelas då.

Fel födelsetid eller kön

På motsvarande sätt som för personnummer kan Skatteverket rätta eller ändra uppgift om fel födelsetid eller kön.

När Skatteverket tilldelar ett nytt samordningsnummer sker hänvisning till det gamla numret.

Dubbla samordningsnummer

Om en person av någon anledning skulle ha tilldelats två eller fler samordningsnummer ska numren kopplas samman med en hänvisning. Utgångspunkten är att det nummer som är mest använt i samhället och därför innehåller mest information är det nummer som personen sedan ska behålla.

För att ta reda på vilket nummer som används mest kontaktar Skatteverket den myndighet som har begärt samordningsnumret eller andra myndigheter som har fått avisering om numret. Om det ändå inte går att utreda vilket nummer som används mest kan Skatteverket kontakta personen själv.

TP-nummer

En person som har ett så kallat TP-nummer, tilldelas ett samordningsnummer vid rättelse eller ändring av uppgift om födelsetid eller kön. Ett TP-nummer är ett personnummer som enligt äldre bestämmelser tilldelades personer som inte skulle vara folkbokförda. Läs mer om TP-nummer före år 2000.

Upphävning av beslut om tilldelning av samordningsnummer

Ett beslut om tilldelning av samordningsnummer kan endast upphävas om samordningsnumret har tilldelats en person som överhuvudtaget inte ska ha ett samordningsnummer eller om personen inte ens existerar.

Om en myndighet eller enskild utbildningsanordnare begär att ett samordningsnummer ska tas bort därför att det innehåller felaktiga uppgifter, till exempel om födelsetid eller medborgarskap, bör normalt inte beslutet att tilldela samordningsnummer upphävas. Uppgiften bör i stället rättas eller ändras av Skatteverket. Skatteverket kan även rätta eller ändra uppgift om styrkt identitet så att det av folkbokföringen framgår att identiteten är, eller inte är, styrkt.

Skatteverket kan inte upphäva ett beslut om tilldelning av samordningsnummer på begäran av en enskild person.