OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan som personuppgiftsansvarigt bli skyldigt att betala en sanktionsavgift vid överträdelser av SBDL. Sanktionsavgift kan tas ut för överträdelse av bestämmelserna om

  • tillåtna rättsliga grunder
  • särskilda upplysningar
  • längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften kan vara upp till 10 miljoner kronor (5 kap. 1 § SBDL). Det finns även bestämmelser om sanktionsavgifter i brottsdatalagen för överträdelse av bestämmelser i den lagen.

Det är BDLs förfaranderegler som ska tillämpas när det gäller fråga om sanktionsavgift vid överträdelser av SBDL (6 kap. BDL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1]
  • Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [1]