OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

SBDL med tillhörande förordning kompletterar BDL. BDL är subsidiär i förhållande till SBDL. Det innebär att om SBDL innehåller en bestämmelse som avviker från BDL, ska alltså bestämmelserna i SBDL tillämpas i stället.