OBS: Detta är utgåva 2021.11. Visa senaste utgåvan.

Om den avlidna inte var gift och saknar släktarvingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Det innebär att Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare i den avlidnas dödsbo (5 kap 1 § ÄB).

Om den avlidna var änka eller änkling och saknar egna släktarvingar kan i stället den först avlidna makens arvingar vara de legala arvingarna (3 kap. 8 § ÄB) och Allmänna arvsfonden är då inte dödsbodelägare. Bestämmelsen kommenteras på sidan Arv enligt 3:8 ÄB.

Om den avlidna var gift och saknar släktarvingar ska Allmänna arvsfonden inte antecknas som efterarvinge.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet (3 kap. 1 § lagen [2021:401] om Allmänna arvsfonden).

Nytt: 2021-06-30

Bestämmelsen i 14 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden har ersatts av 3 kap. 1 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden. Uppdateringen innebär ingen ändring i sak vad gäller att Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfonden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden [1]
  • Ärvdabalk (1958:637) [1]