OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Vid internationella inslag i arbetsavtal regleras avgiftsskyldigheten och en persons socialförsäkringstillhörighet förutom av svensk rätt även av internationella överenskommelser. Skyldigheten att betala socialavgifter vid sådana arbeten avgörs enligt tre olika system: EU-rätten, konventioner om social trygghet och svensk intern lagstiftning.

Uppdaterat