Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 2001:1170 Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
SFS 2011:1200 Lag (2011:1200) om elcertifikat
SFS 1979:869 Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
SFS 2021:55 Lag (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år
SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
SFS 2000:981 Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1998:1512 Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
SFS 2020:374 Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
SFS 2021:423 Lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 1981:691 Lag (1981:691) om socialavgifter
SFS 2021:300 Lag (2021:300) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 1979:56 Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SFS 2020:203 Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare
SFS 2020:202 Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
SFS 2019:205 Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
SFS 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet