OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

En fodran som har lämnats för indrivning (restförts) till Kronofogden preskriberas efter en viss tid. I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas.