Meny

Här beskrivs bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för andra skattskyldiga än godkända lagerhållare.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 36 § 2 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (39 § 2 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare och utan att det är fråga om distansförsäljning

För den som är skattskyldig enligt 36 § 3 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, och utan att det är fråga om distansförsäljning inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (39 § 3 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

För den som är skattskyldig enligt 36 § 4 LTS, d.v.s. den som använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skatt­skyldigheten när varorna används för annat än avsett ändamål (39 § 4 LTS).

Nytt: 2021-06-03

Säljare eller mottagare vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige. Detta gäller både för säljare som är skattskyldig enligt 36 § 5 LTS och för mottagare som är skattskyldig enligt 36 § 6 LTS (39 § 5 LTS).

Nytt: 2021-06-03

I annat fall yrkesmässigt innehar varor utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige

För den som är skattskyldig enligt 36 § 7 LTS, d.v.s. den som i annat fall än som avses i 36 kap. 1-6 LTS yrkesmässigt innehar varor utan att skatten för dessa varor har redovisats, inträder skattskyldigheten när varorna kom att innehas av den skattskyldiga personen (39 § 6 § LTS).

Skatt i samband med import i vissa fall

För den som är skatt­skyldig enligt 37 § LTS, d.v.s. för import av snus, tuggtobak eller övrig tobak, inträder skatt­skyldig­heten när skyldighet att betala tull enligt tullag­stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl­dig­het att betala tull hade förelegat (39 § 7 LTS).

Kompletterande information

Deklarationstidpunkt för punktskattedeklaration

Särskild skattedeklaration för skatt på snus, tuggtobak och övrig tobak

För vilken redovisningsperiod ska punktskatt redovisas?

När ska skatten vara betald?

Referenser på sidan

Lagar & förordningar