OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Förordning 883/2004 samordnar de sociala trygghetssystemen i de olika medlemsstaterna inklusive EES-länderna och Schweiz. Den avgör också vilket lands sociala trygghetssystem en person ska omfattas av och härigenom i vilket land socialavgifter ska betalas.