OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Den som har inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet har möjlighet att göra avdrag för pensionssparande. Avdrag får göras för pensionssparande i en pensionsförsäkring och i ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Avdraget kan göras som allmänt avdrag, som avdrag i egen näringsverksamhet och i vissa fall i inkomstslaget kapital. Det finns regler för hur stort avdraget kan vara och det finns tidsramar för när pensionssparandet senast måste ha gjorts för att avdrag ska medges.