Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2018-12-03 HFD 2018 ref. 43, Beskattning av FN-pension
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2019-01-28 HFD, mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2019-11-06 HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA
2019-09-27 HFD 2019 ref. 30 – Förhandsbesked om kupongskatt på utdelning till utländskt livförsäkringsföretag när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2012-02-10 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar