OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Det finns undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift, bland annat vid vissa beloppsgränser och när motsvarande redovisning redan gjorts på annat sätt.

Utbetalning från fysisk person eller dödsbo

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån för arbete som utbetalats av en fysisk person eller dödsbo (15 kap. 8 § 1 SFL) under förutsättning att

  • ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet
  • skatteavdrag inte har gjorts
  • värdet på det som mottagaren har fått sammanlagt understiger 1 000 kr.

Utbetalning från andra utbetalare

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån som utbetalas av enskilda näringsidkare eller juridiska personer förutom dödsbon (15 kap. 8 § 2 SFL) under förutsättning att

  • värdet på det som mottagaren får sammanlagt understiger 100 kr
  • skatteavdrag inte gjorts.

Per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift ska inte lämnas för ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § 3 SFL). Detta även om redovisning per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration skett frivilligt. Motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner har då redan lämnats i deklarationen.

Förenklad arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift ska inte lämnas för ersättning eller förmån som redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § 3 SFL). Motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner har då redan lämnats i deklarationen.

Ersättning för utgifter vid tjänsteresor

Ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil undantas från skyldigheten att lämna kontrolluppgift. Detta bör bara gälla om skatteavdrag inte ska göras från ersättningen (15 kap. 8 § 4 SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar