OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Sverige ska avräkna och återbetala källskatt på vissa utländska inkomster från sparande.

Sverige har ingått ett avtal, SÖ 2005:18, med Curaçao och Sint Maarten (f.d. Nederländska Antillerna). Avtalet avser automatiskt informationsutbyte om inkomster från sparande för fysiska personer. Avtalet innehåller även en möjlighet för Curaçao och Sint Maarten att istället för informationsutbyte göra avdrag för källskatt. Avtalet är inte uppsagt. Det är emellertid oklart om dessa territorier fortfarande drar källskatt i stället för att utbyta information om kapitalinkomster.

Om källskatt innehålls på grund av detta avtal ska all ränta redovisas till sitt bruttobelopp i deklarationen dvs. före avdrag för svensk och utländsk källskatt. Skatteverket anser att den källskatt som tas ut enligt avtalet ska undanröjas genom avräkning och återbetalning.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl. [1]