OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Vid försäljning av varor och tjänster till beskickningar, internationella organisationer m.fl. som är stationerade i land utanför EU ska omsättningsland fastställas enligt 5 kap. ML. Det innebär att svensk mervärdesskatt inte ska tas ut om omsättningen av varan eller tjänsten enligt 5 kap. ML anses ha ägt rum utom landet. Det gäller även försäljningar till svenska beskickningar i länder utanför EU och personal vid dem.

Om varan eller tjänsten är omsatt i Sverige ska svensk mervärdesskatt tas ut. Det finns inget särskilt undantag från skatteplikt i ML för försäljning till beskickningar, internationella organisationer m.fl. som är stationerade i ett land utanför EU. Däremot kan beskickningar, internationella organisationer m.fl. få skattebefrielse i vissa fall genom återbetalningsrätt.

För att avgöra om en sådan försäljning är export av vara eller tjänst och hur detta ska kunna styrkas, läs vidare på sidorna export av varor och tjänster.

Läs om vad som gäller för leveranser av varor till Utrikesdepartementet för direkt utförsel under Hjälpsändningar och leveranser till Utrikesdepartementet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]