OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som kan användas för att säkra betalning från betalningsskyldiga som kan, men inte vill, betala skatter och avgifter. I civil- och brottmål används i stället den snarlika åtgärden kvarstad. Skatteverket kan enligt en särskild regel i SFL bli ersättningsskyldig för ren förmöghetsskada i ärenden om betalningssäkring.