OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som kan användas för att säkra betalning från betalningsskyldiga som kan, men inte vill, betala skatter och avgifter. I civil- och brottmål används istället den snarlika åtgärden kvarstad.