OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

I Uruguays interna lagstiftning finns särskilt reglerat att staten ersätter för utebliven pension till personer som var förhindrade att arbeta under militärdiktaturen i landet under perioden mellan den 9 februari 1973 och den 28 februari 1985. Personkretsen innefattar personer som antingen var tvungna att fly landet, blev arresterade eller dömda av politiska eller ideologiska skäl och därför avskedades från sina arbeten under denna tid.

Ersättningen betalas ut med stöd av lag Nr. 18.033 från den 13 oktober 1993 och den anger att för de personer som omfattas av lagen går staten in och kompenserar för utebliven pension då de inte kunnat tjäna in rätten till sin pension under den aktuella tiden.

Den ersättning som betalas ut med stöd av denna lagstiftning får anses vara ett ideellt skadestånd som inte är skattepliktigt enligt IL och detta oavsett om ersättningen betalas ut som engångsbelopp eller månadsvis och oavsett vad den benämns eller kallas. Det är också viktigt att denna ersättning skiljs från pension som betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftning eller annan lag i Uruguay.