OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Uthyrning av förvaringsboxar som utgör fastighet är en skattepliktig omsättning (3 kap. 3 § första stycket 6 ML). Många gånger är uthyrning av förvaringsboxar en skattepliktig uthyrning på grund av att uthyrningen inte ses som upplåtelse av del av fastighet utan i stället som uthyrning av lös egendom.

Uthyrning av bankfack är skattepliktigt genom att uthyrningen utesluts från undantaget avseende bank- och finansieringsverksamhet i 3 kap. 9 § andra stycket ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]