OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt ska hållas inne vid utdelning till en begränsat skattskyldig person. Det finns två skilda system för bl.a. innehållande och redovisning av kupongskatt. Det ena systemet gäller för avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder. Det andra systemet gäller för kupongbolag (bolag som inte är avstämningsbolag).