OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Det finns två olika skattesatser på plastbärkassar. Skattesatsen är beroende av plastbärkassens väggtjocklek och volym.

Skatt ska betalas med tre kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar som har en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska skatt istället betalas med 30 öre per plastbärkasse (3 § LSP).

Endast de kassar som uppfyller både rekvisitet om väggtjocklek och rekvisitet om volym omfattas av den lägre skattesatsen (jfr prop. 2019/20:47 s. 51).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar [1]

Referenser inom plastbärkassar, skatt på