OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

För att ett gränsöverskridande arrangemang ska vara rapporteringspliktigt måste arrangemanget uppvisa minst ett av de s.k. kännetecknen. Kännetecknen indikerar att det finns en risk för skatteundandragande.

Uppdaterat