OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

I vissa internationella sammanhang finns undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag.

Skatteavdrag vid arbete utomlands

Huvudregeln enligt 10 kap. SFL är att den som betalar ut ersättning för arbete ska göra skatteavdrag på utbetald ersättning. Från 1 januari 2021 omfattas även utländska utbetalare som inte har fast driftställe i Sverige av skyldigheten att göra skatteavdrag. Det finns undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag bl.a. i vissa fall vid arbete utomlands. Undantagen beror dels på nationell svensk lagstiftning, dels på Sveriges åtaganden i internationella skatteavtal.

I nedanstående fall ska skatteavdrag normalt inte göras:

  • En utländsk utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte göra skatteavdrag från ersättning för arbete som utförts utomlands. Undantaget gäller inte om arbetet utomlands utförs inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige (10 kap. 6 § SFL).
  • En svensk utbetalare ska inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts utomlands om mottagaren är en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige eller en utländsk juridisk person. Undantaget gäller inte om arbetet utomlands utförs inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige (10 kap. 6 § SFL).
  • Vid skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln gäller ett undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete. För att det inte ska finnas någon skyldighet att göra skatteavdrag i detta fall ska mottagaren av ersättningen visa utbetalaren ett beslut om skattebefrielse från Skatteverket.
  • Vid skattebefrielse enligt oceanfartsregeln för sjömän (183-dagarsregeln, 3 kap. 9–13 §§ IL) kan det finnas undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag. För att det inte ska finnas någon skyldighet att göra skatteavdrag i detta fall ska mottagaren av ersättningen visa utbetalaren ett beslut om skattebefrielse från Skatteverket.
  • Vid arbete i ett annat nordiskt land gäller i vissa fall ett undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag i Sverige. Det finns en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna och när någon av reglerna i överenskommelsen är tillämplig kan Skatteverket fatta beslut om att skatteavdrag inte ska göras.

Skatteavdrag när inkomsten är skattepliktig enligt SINK

Om ersättningen för arbetet omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL. Skatteavdrag ska i stället göras enligt bestämmelserna i 13 kap. SFL som avser redovisning och betalning av särskild inkomstskatt (10 kap. 7 § SFL).

Om det, trots att den fysiska personen är skattskyldig enligt SINK, inte finns något beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till att det finns ett sådant beslut, ska skatteavdrag göras enligt de allmänna reglerna om skatteavdrag i 10 kap. SFL.

Om den skattskyldiga väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Det innebär att den grundläggande skyldigheten för utbetalaren att göra skatteavdrag enligt de allmänna reglerna i 10 kap. SFL gäller.

Skatteavdrag när inkomsten är skattepliktig enligt A-SINK

Skatteavdrag enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska inte heller göras från en ersättning för arbete som är skattepliktig enligt A-SINK. Vid utbetalning av en sådan ersättning ska skatteavdrag i stället göras för skatt enligt A-SINK (10 kap. 8 § första stycket SFL).

En artist, idrottsutövare eller ett artistföretag kan välja beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK. Skatteverket ska efter en begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL. Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag göras enligt de allmänna bestämmelserna i 10 kap. SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar