OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Om föräldrarna gifter sig med varandra efter barnets födelse blir de gemensamt vårdnadshavare från och med vigseldatumet, om inte domstol dessförinnan har gett vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket 2 FB).

Observera att en registrering av den icke födande föräldern som vårdnadshavare förutsätter att faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB först har blivit fastställt. Om faderskapet eller föräldraskapet fastställs först efter vigseln blir föräldrarna gemensamma vårdnadshavare från och med den dag faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Läs mer om registrering av faderskapsbekräftelser och faderskapsdomar under Fastställande av faderskap när presumtion saknas.

Exempel:

  • Ett ogift par får ett barn. Den kvinna som föder barnet registreras i samband med födelsen som barnets mor och vårdnadshavare. Faderskapet bekräftas därefter hos socialnämnd men någon anmälan om gemensam vårdnad görs inte vid det tillfället. Två år efter barnets födelse gifter sig föräldrarna och de blir då gemensamma vårdnadshavare från och med vigseldatumet.
  • Ett ogift par får ett barn. Den kvinna som fött barnet registreras i samband med födelsen som barnets mor och vårdnadshavare. En månad efter barnets födelse gifter sig paret. Kort tid efter vigseln vänder sig paret till socialnämnd och bekräftar föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB. Föräldrarna blir gemensamma vårdnadshavare från och med den dag föräldraskapet fastställts, d.v.s. normalt från och med den dag socialnämnden godkänner bekräftelsen.

Om föräldrarna därefter skiljer sig fortsätter föräldrarna att ha gemensam vårdnad om barnet om inte en domstol beslutar något annat (6 kap. 3 § andra stycket FB).

När en domstol efter eller i samband med skilsmässan beslutar att endast den ena av föräldrarna ska vara vårdnadshavare, blir föräldrarna åter gemensamt vårdnadshavare om de gifter om sig med varandra efter skilsmässan. Skatteverket registrerar då ändringen i vårdnaden från och med det senaste vigseldatumet (6 kap. 3 § första stycket 2 FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar