OBS: Detta är utgåva 2022.1. Visa senaste utgåvan.

För 2022 ska energiskatt på el betalas med 36,0 öre per förbrukad kilowattimme el.

Bestämmelser om skattebelopp finns i 11 kap. 3 § LSE. Det skattebelopp som anges i 11 kap. 3 § första stycket LSE avser 2019 och har för 2020 och efterföljande år räknats om enligt andra stycket samma paragraf.

Regeringen har fastställt det omräknade skattebelopp som ska tas ut för 2022 med stöd av 11 kap. 3 § tredje stycket LSE. 

Skattebeloppet för 2022 framgår av 1 § förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022.

El som framställs på visst sätt är skattebefriad och el som förbrukas för vissa ändamål är helt eller delvis skattebefriad. Sådan skattebefrielse uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022 [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]